love-recipe-box
love-recipe-box

love recipe 料理情人 TAIWANESE DRAMA

Main cast: Kenji Wu as Fu Yong Le 傅永樂 Li Jia Ying as Li An An 黎安安 Rhydian Vaughan as He Xia 何夏 Wu Ying Jie as Wang Mei Ya 王美亞 Xie Qiong Nuan (謝瓊煖) as Wang Shu Lan 王淑蘭 Xiu Qin (琇琴) as Bao Yi 寶姨 Yang Li Yin as He Fang Xiu Yan 何方秀燕 Jack Li as Shi Yuan 始源 Director: Huang Ke Yi 黃克義 Total Episodes: 20 Genre: Romance, comedy Audio Tracks: Mandarin Subtitle: Chinese Rated: PG Release Date: 30/04/13 Production Year: 2011-Sep-04 Running Time: Approx. 450 min (10 Episodes) No. of Disc: 6
SKU: LWS506 Categories: , Tags: ,

Out of stock

$16.90